TILAUS- JA SOPIMUSEHDOT

Yhteystiedot

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot koskevat Hakkuri Oy:n (Palveluntarjoaja) verkkokauppaa (Palvelu) ja sisältävät verkkokaupan käyttöä koskevat ehdot sekä tuotteiden tilausta, toimitusta ja palautusta koskevat ehdot. Palvelun käyttäjä hyväksyy nämä ehdot käyttäessään Palvelua, rekisteröityessään Palveluun tai ostaessaan tuotteita Palvelusta.


Palveluntarjoajan yhteystiedot: 
Kustannus Oy Hakkuri
Linnanpajantie 7
00950 Helsinki

Y-tunnus 0833335-2


Palvelun sisällön kaikki oikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Asiakas hyväksyy muutokset Palvelua käyttäessään. Kulloinkin voimassaolevat sopimusehdot ovat nähtävissä Palvelun verkkosivuilla.2. Henkilötiedot


Tilauksen voi tehdä vähintään 18-vuotias Suomessa asuva henkilö, joka ei ole holhouksenalainen. Asiakkaan tulee tilausta tehdessään luovuttaa Palvelun vaatimat henkilötiedot. Henkilötiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Asiakastiedot tallennetaan GDPR-tietosuojalain mukaisesti, erittely kohdassa 6.3. Tuotteiden tilaaminen, toimitustavat ja maksutavat


Kunkin tuotteen hinta- ja saatavuustiedot sekä käytettävissä olevat toimitustavat ja toimituskulut ilmoitetaan Palvelussa. Asiakas voi tehdä tilauksen Palvelussa. Tehty tilaus, valitut toimitustavat ja -kustannukset sitovat Asiakasta Palvelussa tehdystä tilauksen vahvistamisesta alkaen.


Toimitustavat ovat:


 Postin kautta kirje- tai pakettilähetyksenä. Rekisteröimme kirjelähetykset, joista veloitamme 1,50 € toimitusten perillemenon varmistamiseksi ja nopeuttamiseksi.

 Tilauksia toimitetaan Suomen alueella.

 Pientoimituslisä 25 € alle 100 € (sis.alv) ostoista.Tietoa maksutavoista


Verkkokauppa toimii tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä tuotteiden toimittajana asiakkaalle. Verkkokauppa huolehtii kauppaan liittyvistä lakisääteisistä sekä itse määrittelemistään muista velvoitteista. Mikäli haluat reklamoida tai palauttaa tuotteen, sinun kannattaa olla yhteydessä suoraan verkkokauppaan, josta tuote on tilattu.


Laskutus yritys- ja yksityisasiakkaille4. Tilauksen peruuttaminen ja palautusoikeus


Toimitetuilla tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus tavaran vastaanottohetkestä lukien, palautus tulee sopia yhteyshenkilön kanssa. 


Asiakkaan on pidettävä tuote olennaisesti muuttumattomana siihen saakka, kunnes hän on päättänyt pitää tuotteen. Asiakkaalla on myös oikeus peruuttaa kauppa 14 päivän sisällä tilauksen viimeisen tuotteen tai viimeisten tuotteiden toimituspäivästä. Asiakkaan tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle säädetyssä määräajassa (14 päivää) yksiselitteisesti ja kirjallisesti, esim. sähköpostilla, ilmoitus peruutusoikeuden käyttämisestä. 


Mikäli asiakas ei nouda tuotetta postista tai muusta toimitustavan mukaisesta toimituspaikasta ja tuote palautuu Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa asiakkaalta toimituksen palautuksesta aiheutuvat suorat ja välittömät kustannukset. Veloitus voidaan toteuttaa kuittaamalla se maksun palautuksesta Asiakkaalle.


Palveluntarjoajalla on palautustilanteessa oikeus veloittaa toimitus- ja palautuskulut asiakkaalta.

Kun asiakkaan palautus on käsitelty, Palveluntarjoaja hyvittää palautusta vastaavan summan mahdollisimman pian yhteyshenkilön kanssa sovitulla tavalla.5. Palveluntuottajan virhevastuu


Palveluntarjoajalla on kuluttajansuojalain mukainen virhevastuu myymistään tuotteista.


Mahdollisiin Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välisiin sopimusta koskeviin riita-asioihin sovelletaan Suomen lakia.6. Käyttäjätietojen hyödyntäminen


Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Palvelu voi rekisteröidä sen käytön yhteydessä selainta koskevia tietoja, kuten tiedot Palvelussa vierailun kestosta, tiedot asiakkaan selaimen ohjautumisesta palvelun sivustolle, asiakkaan IP-osoite jne. Näihin tietoihin ei sisälly asiakkaan yksilöintitietoja, ja niitä käytetään analysointi- sekä asiakasprofilointitarkoituksessa.


Palveluntuottajalla on oikeus käyttää palvelun käyttämisessä syntyneitä, Palvelun toimivuuteen tai käytettävyyteen liittyviä tietoja palvelun kehittämisen ja ylläpidon tarkoituksiin. Palveluntuottajalla on oikeus käyttää näitä tietoja uusien järjestelmien kehittämiseen sekä luoda niiden avulla uusia palvelumalleja tai toiminnollisuuksia sekä käyttää niitä elinkeinotoiminnassa tai hakea niille erilaisia oikeudellisia suojauksia. Tässä kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ei sisälly henkilö- tai muita asiakkaan tunnistetietoja, vaan tietoja käytetään anonyymissä muodossa.


Asiakkaan kieltäessä henkilötietojen tai suoramarkkinoinnin palveluntuottajalla on oikeus säilyttää palveluntuottajan omiin tarkoituksiin tarvittava tiedot (mm. ostohistoriat) edellyttäen, että ne eivät ole yhdistettävissä asiakkaaseen.7. Palveluun liittyvät oikeudet ja kolmansien osapuolten aineisto


Palvelu on kokonaisuudessaan palveluntuottajan omaisuutta, ja kaikki siihen liittyvät oikeudet säilyvät palveluntuottajalla. Palvelun sisällön tai sen osan kopioiminen on kiellettyä. Palvelusta saatavissa olevien tuotetietojen tai -kuvien, tuotemerkkien, tavaramerkkien tai muiden tunnusten käyttäminen muussa kuin kulloinkin voimassaolevan lain puitteissa on kiellettyä.8. Palvelun käyttöön liittyvä vastuunrajoitus


Palveluntuottaja ei takaa sitä, että palvelua voidaan käyttää keskeytyksettä tai virheettömästi. Palvelu on asiakkaan käytössä siinä muodossa, kun se kulloinkin on. Palveluntuottaja pidättää oikeuden tehdä palveluun muutoksia tai rajoittaa pääsyä palveluun milloin tahansa. Palveluntuottaja ei vastaa palvelun käytettävyydestä, saatavuudesta tai virheettömyydestä.