MIKÄ ON NCS-VÄRIJÄRJESTELMÄ?

Miten varmistaa, että toimittajasi tai asiakkaasi ymmärtävät tietyn metsänvihreän värin juuri samalla tavoin kuin sinä? NCS-järjestelmä auttaa kommunikoimaan värit niin, että kaikki ymmärtävät.

Yhteystiedot

NCS, Natural Color System, on looginen värijärjestelmä, joka on rakennettu sen mukaan, miten silmä näkee värit. Ihmissilmä kykenee erottamaan noin 10 miljoonaa eri värivivahdetta. Tähän vaihtoehtojen kaaokseen tarvitaan järjestys, jotta suunnittelijan tahto välittyisi maalin sävyttäjälle ja edelleen maalarille. Kulloinkin havaittava värivivahde voidaan määritellä neljän ominaisuuden mukaan: mustan, valkoisen, värikylläisyyden sekä värisävyn pohjalta. NCS-järjestelmällä voidaan jokaiselle mahdolliselle havaittavalle värisävylle antaa yksiselitteinen NCS-värikoodi.

NCS-värijärjestelmä julkistettiin Ruotsissa vuonna 1979. Tätä edelsi 20 vuoden tutkimus- ja kehitystyö. Työhön sisältyi noin 60 000 koesarjaa, joissa tehtiin miljoonia värivertailuja. Kokeisiin osallistui satoja ihmisiä, kuten arkkitehtejä, muotoilijoita, kemistejä, fyysikkoja, psykologeja sekä väritutkijoita. Kun järjestelmä saatiin valmiiksi, se kaupallistettiin ja siitä tuli Ruotsin virallinen väristandardi. Järjestelmän kehitystyötä on jatkettu edelleen, ja se kattaa nykyään 1950 vakioväriä.

NCS-perusvärit

NCS-värijärjestelmä perustuu kuuteen perusväriin, joiden avulla ihmissilmä voi hahmottaa värisävyjä. Nämä perusvärit ovat keltainen (Y), punainen (R), sininen (B) ja vihreä (G) sekä kaksi ei-kromaattista perusväriä, jotka ovat valkoinen (W) ja musta (S). Huomaa, että tässä järjestelmässä myös vihreä luokitellaan perusväriksi. NCS-järjestelmässä värisävy määritellään sen mukaan, miten paljon se muistuttaa kutakin määritettyä perusväriä.

Konsepti kuvaa värin puhtaasti sen visuaalisten ominaisuuksien perusteella eikä suinkaan sitä, miten väri on sekoitettu. Esimerkiksi värisävyssä, jonka lukuarvo on Y90R, on 10 prosenttia keltaista ja 90 prosenttia punaista. Myös sille, kuinka paljon väri sisältää mustaa sekä puhtaan värin kylläisyysastetta löytyy omat koodinsa.

NCS-järjestelmässä kaikki värisävyt on järjestetty tilaan, joka muistuttaa hyrrämäistä kaksoiskartiota. Hyrrän huipulla on valkoinen, pohjalla on musta. Muut perusvärit eli keltainen, punainen, sininen ja vihreä ovat tässä järjestyksessä kaksoiskartion uloimmalla kehällä, sen leveimmällä kohdalla. Tämän tilan sisäpuolella ovat kaikki värisävyt. Kaksoiskartio voidaan jakaa helpommin havaittaviin ja suunnittelutyökaluna käytettäviin kaksiulotteisiin osiin. Näitä ovat NCS-väriympyrä ja NCS-värikolmio.

NCS-väriympyrä

NCS-väriympyrä on NCS-väriavaruuden poikkileikkaus. Neljä perusväriä eli keltainen Y, punainen R, sininen B ja vihreä G ovat ympyrän kehällä, kuten pääilmansuunnat kompassissa. Jokainen päävärien välinen ympyrän kehän neljännes on jaettu sataan osaan. Kuvan värisävyssä Y90R on siten 10 % keltaisuutta ja 90 % punaisuutta. TAI kuvan värisävyssä R90B on 10 % punaisuutta ja 90 % sinisyyttä. Se on hieman punertava sininen niin, että se on lähes puhdas sininen väri.

NCS-värikolmio

NCS-värikolmio on NCS-väritilan pystysuuntainen poikkileikkaus. Kolmion kärkinä ovat valkoinen W, musta S ja kulloinkin valittu värisävy C (kromaattisuus). Tässä esimerkissä värisävynä on erittäin punainen keltaisen sävy Y90R. Saman sävyn eri väreissä voi olla eri määrä mustaa ja värikylläisyyttä (kromaattisuutta). Näitä yhdistelmiä kutsutaan nyansseiksi. Eri värien keskinäinen suhde voidaan havainnollistaa värikolmiossa.

Kolmion kannan muodostaa valkoisen ja mustan värien jana. Tämän janan sävyt ovat täysin neutraaleja. Kolmion kärjen muodostaa täysin puhdas ja kirkas värisävy (C). Kun kukin kolmion sivu jaetaan sataan osaan, voidaan jokaisen nyanssin tarkka arvo ilmoittaa suhteena värikolmion kärkiin. Niinpä värisävy S 2030-Y90R ilmoittaa, että kyseisessä nyanssissa on 20 % mustuutta ja 30 % värikkyyttä. Värikkyyden perussävy on Y90R. Mustuuden, valkoisuuden ja värikkyyden lukuarvojen summa on aina 100. Niinpä nyanssissa, jossa on 20 % mustaa ja 30 % värikkyyttä on siten 50 % valkoisuutta.


Esimerkki:

Värimalli, Kustannus Oy Hakkuri

S tarkoittaa sitä, että väri on osa NCS 1950 –standardia. Ensimmäinen osa värikoodia (esim. 1050) kertoo varsinaisen värin R90B nyanssin. Värillä on: 

  • 10 % mustuutta

  • 50 % kromaattisuutta (värikylläisyyttä, värivahvuutta)

  • loput 40 % kuvaa valkoisuutta, jota ei ole merkitty NCS-koodiin.

Toinen osa NCS-koodista, esimerkiksi R90B on värisävy, jolle voidaan antaa paikka NCS-väriympyrässä.

R90B kuvataan seuraavasti:

  • A punainen (R)

  • jossa on 90 % sinisyyttä (B).

Toinen esimerkki: B40G on sininen väri, jossa on 40 % vihreää jne.

S 1050-R90B antaa yksiselitteisen määritelmän värille, ja minkä tahansa pinnan väri voidaan kuvailla NCS-järjestelmän avulla.